Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 55/13 - wyrok Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2013-03-06

XXIV C 494/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2012

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa kredytów, klauzula, konsument, bank, rejestr, wzorzec umowy, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, klauzula, konsument, skutek ustania, bankowy tytuł egzekucyjny, przyczyna stosunku pracy, bank, rejestr, wzorzec umowy, umowa kredytu hipotecznego, tytuł wykonawczy, kwota kredytów, umowa o prace, kredyt w stan, kredytobiorca, automatyczne rozwiązanie umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula wykonalności, rozwiązanie z powodami, potrącenie
Zobacz»

I C 1611/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 stycznia 2013

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy kredytu, bank, zmiana adresów, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy kredytu, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, zmiana adresów, wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego, pozwany bank, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, adresat, adres korespondencyjny, klauzula, nieskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu, wypowiedzenie warunków spłaty kredytu, krzyk, adres do korespondencji, numer kredytu, oświadczenie woli, aneks do umowy kredytu, historia spłaty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Zobacz»

I ACa 812/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 19 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

bank, kredytobiorca, zmiana adresów, klauzula, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa kredytowa, doręczenie, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, zmiana adresów, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula, pozwany bank, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa kredytowa, adres zameldowania, ostateczne wezwanie do zapłaty, klauzula wykonalności, rejonowy gdańsk, doręczenie, rata, oświadczenie o wypowiedzenie, czynność prawna, konsument, oświadczenie woli, numer wpisu, znane banki
Zobacz»

I ACa 415/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 2 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy kredytu, umowa kredytowa, paragraf, powodowy bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy kredytu, pełnomocnictwo dla osoby, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, wydanie nakazu zapłaty, upoważniona osoba, aneks, postępowanie nakazowe, dowód doręczenia, pełnomocnik, składanie pozwów, umowa kredytowa, doręczenie wypowiedzenia, odpowiedź na zarzut, paragraf, dalsze pełnomocnictwo, powodowy bank, skarga apelacyjna, twierdzenie strony, zarzut od nakazu
Zobacz»

I ACa 922/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, postanowienie wzorca umowy, umowa kredytów, konsument, klauzula, umowa kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • waluta, bank, postanowienie wzorca umowy, umowa kredytów, prawomocność materialna wyroku, umowa kredytu hipotecznego, pozwany, konsument, klauzula, uznanie postanowienia wzorca umowy, komornik, nieważność, umowa kredytowa, powództwo o uznanie postanowienia, ustalanie kursu, prawo bankowe, rata, przelew wierzytelności, zapis umowy, postanowienie umowy kredytu
Zobacz»

V Ga 197/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 7 listopada 2016

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy kredytu, bank, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy kredytu, restrukturyzacja i windykacja, bank, umowa kredytu inwestycyjnego, cedent, biuro, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula, osoba czynna, centrum, postępowanie egzekucyjne, umocowanie osoby, termin przedawnienia, przerwanie biegu, przedawnienie roszczenia, dorozumiane pełnomocnictwo, oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia, wypowiedzenie z dniem, jednostronna czynność prawna
Zobacz»

I C 805/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, kredytobiorca, strona powodowa, wypowiedzenie umowy kredytu, adres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • niski udział, udział własny kredytobiorcy, bank, umowa ubezpieczenia kredytu, kredytobiorca, kredyt hipoteczny, strona powodowa, wypowiedzenie umowy kredytu, odszkodowanie, warunek umowy kredytu, spłata raty kredytu, należna rata, adres, wypłata z dniem, zaległość w spłacie, roszczenie banku, utrata stałego źródła dochodu, pozwany warunek, protokół z dni, prezes zarządu banku
Zobacz»

I C 2342/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 10 marca 2014

Data publikacji: 18 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

adres, wypowiedzenie umowy kredytu, doręczenie, bank o zmianie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, adres, wypowiedzenie umowy kredytu, przesyłka, korespondencja, roszczenie banku, ręka własna, kredyt złotowy obrotowy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wykonalność, powstanie zaległości w spłacie, adresat, doręczenie, siostra powódki, bank o zmianie adresu, klient, bank o zmianie, pozwany bank, bank umowy kredytu, rata
Zobacz»

I ACa 1687/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 12 maja 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, wypowiedzenie umowy kredytu, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa restrukturyzacyjna, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, wypowiedzenie umowy kredytu, poprzednik strony powodowej, bank, sposób wypowiedzenia umowy, pierwotny wierzyciel, pozwany, wystąpienie zaległości, wierzytelność, skuteczne wypowiedzenie umowy, pełna rata, umowa o kredyt gotówkowy, fundusz inwestycyjny, zaległość w spłacie, dzień od otrzymania, wykonalność, skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, rata kredytów
Zobacz»

I C 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredytobiorca, bank, wypowiedzenie umowy kredytu, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, bank, kredyt na działalność gospodarczą, weksel, umowa cesji, deklaracja poręczyciela, pozwany, przelew wierzytelności, wypowiedzenie umowy kredytu, poręczenie, poręczyciel wekslowy, rodzaj klientów, kwota odsetki karne, pierwotny wierzyciel, kapitał, wyciąg z załącznika, dalsze odsetki, stopa procentowa, przedawnienie, zgodność z oryginałem
Zobacz»

XI C 1980/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa kredytów, strona powodowa, wypowiedzenie, kredytobiorca, powodowy bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, strona powodowa, wypowiedzenie, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, umowa ugody, zaległość w spłacie, pozwany, dokument wypowiedzenia, okres do dnia wydania, odsetki umowne, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg banku, powodowy bank, uiszczanie należności, zasądzone świadczenie na raty, odsetka w wysokość, warunek spłaty, wyegzekwowanie należności, branża gastronomiczna
Zobacz»

I C 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • zawołanie, umowa o kredyt gotówkowy, pakiet, strona powodowa, usługę ubezpieczenia, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, życie kredytobiorców, kredytobiorca, pozwany, grupowe ubezpieczenie na życie, rata, zgoda na objęcie, odsetki umowne, następstwo utraty, dodatkowa usługa, natychmiastowa wymagalność, cała wierzytelność, wysokość czterokrotności stopy, ubezpieczyciel
Zobacz»

XV Ca 821/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

adres, wypowiedzenie umowy kredytu, bank, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • adres korespondencyjny, adres, warunek udzielenia kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu, zapłata zaległych rat, prawo bankowe, bank, adres zamieszkania, opóźnienie w spłacie, kredytobiorca, wysokość czterokrotności stopy, pierwsze wypowiedzenie, wezwanie pozwane do zapłaty, krotność stopy kredytu lombardowego, przesyłka, odsetki umowne, wyciąg z ksiąg banku, rata w terminach, kredyt konsumencki, stan wymagalności
Zobacz»

III C 1654/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy kredytu, powodowy bank, adres, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy kredytu, pozwany, umowa restrukturyzacyjna, wyciąg z ksiąg banku, kwota kredytów, zawieszenie spłaty, powodowy bank, pismo z dni, wniosek o zawarcie umowy, adres, treść historii, druk potwierdzenia, oryginał wniosku, własny kąt, potwierdzenie odbioru, kredytobiorca, zaległość w spłacie kredytu, umowa kredytu mieszkaniowego, rachunek, oryginał dokumentów
Zobacz»

I C 2791/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredytobiorca, wypowiedzenie umowy kredytu, powodowy bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, wypowiedzenie umowy kredytu, rata kredytów, pozwany, odsetka karna, oprocentowanie nominalne, spłata kredytów, zapłata zaległych rat, pełna rata, pozew, odsetki umowne, stosunek roczny, zawarcie umowy kredytu, powodowy bank, zaległość, czterokrotność stopy, okres płatności, ostatnia rata, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu
Zobacz»

III C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, kredytobiorca, wypowiedzenie umowy, kredyt, umowa kredytowa, klauzula, adres, wzorzec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, wypowiedzenie umowy, kredyt, umowa kredytowa, klauzula, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, klauzula wykonalności, protokół rozprawy, adres, tytuł wykonawczy, wzorzec, kredyt hipoteczny, zastrzeżenie warunku, wypowiedzenie umowy kredytowej, kurs, tabela kursowa, adresat, oświadczenie
Zobacz»

I ACa 647/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 18 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

hipoteka, powodowy bank, umowa kredytowa, kredytobiorca, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • hipoteka, powodowy bank, umowa kredytowa, odsetka, kredytobiorca, pozwany kredytobiorca, zawarcie ugody, kurs, rata, kredyt hipoteczny, możność, wysokość zadłużenia, niedozwolone klauzule, wydany wyrok zaoczny, kapitał kredytu, otwarcie zamkniętej rozprawy, umowa kredytów, nieważność postępowania, nieruchomość, wyliczenie
Zobacz»

II C 389/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa kredytów, wypowiedzenie, hipoteka, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, wypowiedzenie, hipoteka, terminowa spłata kredytu, pozwany, nakaz zapłaty, zasądzone świadczenie na raty, bank, wypowiedzenie kredytu, zestawienie wpłat, udzielony kredyt, zły stan majątkowy, wyciąg z księgi, rozłożenie zasądzonego świadczenia, regulamin kredytowania osób fizycznych, ustanowienie hipoteki umownej zwykłej, stan majątkowy kredytobiorcy, pożyczka u rodziny, harmonogram spłat rat, kredyt z powodu
Zobacz»

XVIII C 937/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 1 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

adres, wypowiedzenie umowy kredytu, bank o zmianie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • pozwany, umowa o kredyt hipoteczny, adres, decyzja o przyznaniu odszkodowania, niski wkład, wypowiedzenie umowy kredytu, ostateczne wezwanie do zapłaty, wypadek ubezpieczeniowy, wypłata odszkodowania, brak spłaty, bankowa ochrona, wkład własny, bank ochrony ubezpieczeniowej, uiszczona opłata od pozwu, ubezpieczyciel, spłata części kredytu, bank o zmianie, korespondencja, historia operacji, część uiszczonej opłaty
Zobacz»

I ACa 760/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredytobiorca, wypowiedzenie umowy, umowa kredytów, powodowy bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, restrukturyzacja zadłużenia, pozwany, oprocentowanie, wypowiedzenie umowy, umowa kredytu konsolidacyjnego, umowa kredytów, odsetki umowne, udzielony kredyt, spłata kredytów, powodowy bank, zmienna stopa procentowa, odpowiedni kurs, marża banku, świadczenie na raty, stawka referencyjna, dzień sporządzenia umowy, prowizja bankowa, rozłożenie zasądzonej należności, zasądzona należność na raty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Krężołek,  Piotr Rusin ,  Barbara Górzanowska
Data wytworzenia informacji: