Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 89/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-03-25

I ACz 48/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 3 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, wierzytelność, upadłość likwidacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, upadła spółka, wierzytelność, odmowa wstąpienia, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu, nakazowy nakaz zapłaty, upadłość likwidacyjna, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, legitymacja procesowa, przedmiotowe postępowanie, bankowy fundusz gwarancyjny, przepis postępowania sądowego, charakter spornej wierzytelności, orzeczenie o zawieszeniu, złożenie przez syndyka, dokonywanie szczegółowej analizy, ustawa o krajowym rejestrze, kwestia związana z zawieszeniem, błędne pominięcie przez sąd
Zobacz»

VI Gz 320/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 9 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk, masa upadłości, komisarz, wierzyciel, majątek, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk, masa upadłości, komisarz, wpłata zaliczki, wierzyciel, majątek, ogłoszenie upadłości, spieniężenie, umorzenie postępowania upadłościowego, uiszczenie zaliczki na koszty, zobowiązanie masy, płynny środek, wierzytelność, zaspokojenie wierzyciela, likwidacja majątków, wyposażenie biura, systemy księgowe, zapas magazynowy, prowadzenie postępowania upadłościowego
Zobacz»

VI ACa 29/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 18 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność, spółka, syndyk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność, modernizacja sieci wodociągowej, konserwacja i modernizacja, czynności prawne, wydanie merytorycznego orzeczenia, wierzytelność nabyta w drodze, przelew wierzytelności, warszawa, żądanie uznania, wniosek o ogłoszenie upadłości, umowa przelewu, spółka, syndyk, sprzedaż rzeczy ruchoma, droga cesji, uznanie za bezskuteczną umowę, uznanie za bezskuteczną czynność, przeniesienie przedsiębiorstwa upadłego
Zobacz»

I C 1190/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 maja 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, kapitał zakładowy, spółka, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, kapitał zakładowy, zarządca przymusowy, pojazd, przeniesienie wkładu niepieniężnego, spółka, wydanie do masy upadłości, umowa sprzedaży, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości, bezskuteczność, rok produkcji, pozwany, siedziba, sporny samochód, czynność upadła, bezskuteczna czynność prawna, uznanie czynności dłużnika, prezes zarządów
Zobacz»

III C 1085/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, spółka, wierzytelność, ustawa prawa, wierzyciel, pozwany, wypłata, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, upadła spółka, spółka, oprocentowanie, wierzytelność, czynność upadła, ustawa prawa, wierzyciel, pozwany, wypłata, czynność dłużnika, ogłoszenie upadłości, pokrzywdzenie wierzyciela, wysokość odsetek maksymalnych, bezskuteczność czynności prawna, syndyk masy upadłości, zestawienie wypłat, potrącenie, skalę miesiąca, stała stopa
Zobacz»

I ACa 904/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 17 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, komisarz, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, prawo upadłościowe i naprawcze, odstąpienie od umowy, wierzytelność, kara umowna, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, oświadczenie syndyka, komisarz, syndyk masy upadłości, kaucja, upadłość likwidacyjna, skutek odstąpienia, uprawnienie syndyka, umowa wzajemna, wykonanie umowy, potrącenie wierzytelności, kodeks cywilny, prawo odstąpienia, pozwany
Zobacz»

I ACa 1204/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kapitał zakładowy, syndyk masy upadłości, spółka, zbycie, prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • kapitał zakładowy, udział w kapitale zakładowy, syndyk masy upadłości, wydanie w naturze, wyrok zaoczny, równowartość w pieniądzu, spółka, zbycie, prawo upadłościowe, budowa statków, umowa zbycia, upadłość likwidacyjna, majątek, czynność upadła, warszawa, wartość rynkowa, podejście dochodowe, korzyść, umowa z dniem, siedziba
Zobacz»

VI ACa 114/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, spółka, syndyk masy upadłości, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, spółka, podstawienie procesowe, ogłoszenie upadłości, rozporządzenie prezydenta, kredyt, marka niemiecka, legitymacja procesowa, budowa hotelu, syndyk masy upadłości, upadła spółka, mienie wchodzące w skład, wypowiedzenie umowy kredytowej, skład masy upadłości, siedziba, majątek, bank, upadłość spółki, bankowy tytuł egzekucyjny, interes masy
Zobacz»

I ACa 890/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność upadła, syndyk masy upadłości, upadłość układowa, siedziba, ogłoszenie upadłości, kara umowna za opóźnienie, przepis kodeksu cywilnego, wiadomość o przelewie, zastaw, pozwany, cesja, umowne wynagrodzenie, otrzymanie wiadomości, zarzut potrącenia, zabezpieczenie wierzytelności, umowa wzajemna, umowa przelewu na zabezpieczenie
Zobacz»

VI ACa 1510/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 29 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność, spółka, pozwany, kapitał zakładowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność, pozwana spółka, spółka, pozwany, potrącenie, przeniesienie własności przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości, wniosek o uzupełnienie wyroku, zwrot do masy upadłości, bezskuteczność czynności prawna, własność przedsiębiorstwa upadłego, podwyższenie kapitału zakładowego, czynność sprzedaży, przeniesienie przedsiębiorstwa upadłego, kapitał zakładowy, istnienie wierzytelności, sprzedaż rzeczy ruchoma
Zobacz»

I C 167/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • waga, prawo upadłościowe i naprawcze, nabywca, ruchomość, ważność nabycia, komisarz, własność, zła wiara, syndyk masy upadłości, siedziba, skład masy upadłości, skutek sprzedaży egzekucyjnej, umowa, urządzenie, postępowanie upadłościowe, zawinione nienależyte wykonanie, rok prawa, składnik masy upadłości, roszczenie windykacyjne, skuteczny zbycie
Zobacz»

XVI GC 2965/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, wierzytelność, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, informacja o ogłoszeniu, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, zakaz wypłat, dzień ogłoszenia upadłości, nakaz zapłaty, majątek, egzekucja, miasto stołeczne, dłużnik, rachunek bankowy, moment ogłoszenia upadłości, masa upadłości spółki, wydział gospodarczy
Zobacz»

I ACz 792/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, komisarz, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, zawieszone postępowanie, tryb odwoławczy od decyzji, komisarz, zgłoszona wierzytelność, zgłoszenie wierzytelności, podjęcie postępowania w sprawie, dominujący pogląd doktryny, zaspokojenie z masy upadłości, zażalenie wierzyciela na postanowienie, dopuszczalność podjęcia, upadłość likwidacyjna, mazurek, syndyk masy upadłości, koma, ocena dopuszczalności, lista wierzytelności, istotne znaczenie dla oceny, zdaniem komentatorów
Zobacz»

VIII Gz 163/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lipca 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, sprzedaż wierzytelności, rada wierzycieli, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, sprzedaż wierzytelności, zgoda rady wierzycieli, zorganizowany zespół składników materialnych, rada wierzycieli, upadłość likwidacyjna, składnik materialny i niematerialny, wierzytelność wchodząca w skład, umowa sprzedaży, syndyk masy upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa, następca prawny, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, regulamin przetargu, rok prawa, sprzedaż z wolnej ręki, analogiczny zapis, opinia rzeczoznawcy
Zobacz»

XIII Ga 484/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, masa upadłości, wierzytelność, wierzyciel, przepis prawa upadłościowego, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, masa upadłości, nadzorca sądowy, postępowanie upadłościowe, zarząd własny, sankcja naruszenia, wierzytelność, prawo zarządu, mienie wchodzące do masy, ogłoszenie upadłości, możliwość zawarcia układu, zakaz, wierzyciel, zwykły zarząd, zgłoszenie wierzytelności, spełnianie świadczenia, przepis prawa upadłościowego, ustawa prawa, plan podziału funduszu
Zobacz»

XXIII Ga 1450/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność, dzień wniesienia pozwu, powództwo, pozwany, odsetka ustawowa za zwłokę, należność główna, przepis kodeksu cywilnego, miarę wpływów, wezwanie do zapłaty, postępowanie upadłościowe, ustawowa odsetka za czas, roszczenie, zarząd masą, faktura, ogłoszenie upadłości spółki, czynność syndyka, sprawa przed sądem pierwsza
Zobacz»

VIII Pz 58/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, smycz, zawieszone postępowanie, zażalenie syndyka masy upadłości, lista wierzytelności, postanowienie o podjęciu, wierzytelność, właściwa treść, pozwany syndyk masy upadłości, mobbing, treść postanowienia, postanowienie sądu rejonowego, postanowienie z dni, odrzucenie zażalenia, opcja likwidacji, sporządzenie zażalenia, postępowanie upadłościowe dłużnika, upadłość z opcją, niewłaściwa treść
Zobacz»

II Cz 773/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, syndyk, upadłość likwidacyjna, komisarz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność upadłościowa, ogłoszenie upadłości, czynność syndyka, podział funduszy masy, syndyk, upadłość likwidacyjna, zwrot sumy, likwidacja majątku upadłego, zgłoszenie wierzytelności, zapłata odsetek, komisarz, komentarz, obejmująca likwidacja majątku, tryb postępowania upadłościowego, zaspokojenie wierzytelności, uzasadnienie odrzucenia, wypłata ze środków funduszu
Zobacz»

I ACa 1180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, ustawa prawa, wierzytelność, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości dłużnika, syndyk masy upadłości, postępowanie upadłościowe, ustawa prawa, suma uzyskana z egzekucji, pozwany komornik sądowy, wierzytelność, wierzyciel, pozwany, informacja o ogłoszeniu, szkoda, organ egzekucyjny, opinia tymczasowego nadzorcy sądowego, plan podziału sumy, konstytucja rp, ustawa o komornikach sądowych, bezprawność, wykonanie planu podziału, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I ACa 794/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 17 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, komisarz, prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, komisarz, prawo upadłościowe i naprawcze, kategoria zaspokojenia, lista wierzytelności, postępowanie upadłościowe, częściowy plan podziału, syndyk masy upadłości, plan podziału funduszy masy, podział funduszów masy upadłości, rata leasingowa, zgłoszenie wierzytelności, wierzytelność powodów, liść, komisarz w sprawie, ogłoszenie upadłości, umowa leasingu, faktura, pozwany, szkoda
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Rak,  Zbigniew Ducki ,  Sławomir Jamróg
Data wytworzenia informacji: