Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 916/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2012-10-23

VI ACa 1932/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, agencja, pomoc finansowa, umowa, deklaracja wekslowa, wypłata pomocy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, agencja, pomoc finansowa, weksel in blanco, koszt działalności, umowa, deklaracja wekslowa, wniosek o wypłatę pomocy, wypełnienie weksli, wypłata pomocy, pozwany, fałszywa informacja, weksel własny, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, wypłata pomocy finansowej, zlecenie agencji, wypowiedzenie, zakres rzeczowy
Zobacz»

VI ACa 389/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

weksel, wniosek o płatności, deklaracja wekslowa, agencja, beneficjent, pozwany, umowa, prawo wekslowe, wypłata pomocy, wystawca, pomoc finansowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, wniosek o płatności, deklaracja wekslowa, agencja, beneficjent, pozwany, umowa, przedłużenie terminów, złożenie wniosku o płatność, prawo wekslowe, realizacja operacji, wypłata pomocy, wypełnienie weksli, program rozwoju obszarów wiejskich, wystawca, inwestycja, pierwsza transza, stosunek podstawowy, pomoc finansowa, weksel do zapłaty
Zobacz»

I ACa 389/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, deklaracja wekslowa, pomoc finansowa, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, zobowiązanie wekslowe, padłe zwierzę, prawo wekslowe, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, deklaracja wekslowa, koza, mączka, pomoc finansowa, gatunek bydła, pozwany, świnia, owca, wykładnia weksla, pozwane zobowiązanie, podpis, stosunek podstawowy, zwłoka zwierzęca, umowa
Zobacz»

I ACa 1273/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, projekt, umowa o dofinansowanie, beneficjent, pozwany, narodowy plan rozwoju
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, projekt, umowa o dofinansowanie, dotacja, zobowiązanie wekslowe, umowa o dofinansowanie projektów, sprawozdanie, beneficjent, praca i polityka społeczna, doradca metodyczny, zadanie doradcy, przeznaczenie, pozwany, wystawienie weksla, placówka doskonalenia nauczycieli, narodowy plan rozwoju, młodzież trudna, transza, pełnomocnictwo
Zobacz»

I ACa 398/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 14 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, realizacja projektu, wystawca, beneficjent, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, dzień zakończenia, stosunek podstawowy, realizacja projektu, wypełnienie weksli, zarząd województwa, roszczenie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie, weksel własny, wystawca, finansowa realizacja, weksel in blanco, zakończenie realizacji projektu, poręczenie, zabezpieczenie, beneficjent, umowa
Zobacz»

II Ca 201/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, agencja, deklaracja wekslowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, agencja, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, nabycie weksla, remitent, rażące niedbalstwo, dłużnik, podstawa do wypełnienia weksla, opinia prawna, zła wiara, posiadacz, pozwany, spółka, grunt stosunku podstawowego, suma wekslowa, indos, współpraca, wierzytelność
Zobacz»

II Ca 163/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

weksel, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, bank, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, kredytobiorca, weksel in blanco, prawo wekslowe, oprocentowanie, deklaracja wekslowa, przedmiotowy kredyt, poręczenie, lublin, dopłata ze środków agencji, bieg, redyskonto, przedmiotowy weksel, termin przedawnienia roszczenia, dziesięcioletni termin przedawnienia, odsetka, wniosek powoda o zasądzenie
Zobacz»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wystawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny, wystawca, pozwany, waluta, uzupełnienie weksla, przedstawienie weksla, prezes zarządów, kredyt, poręczenie wekslowe, kredytobiorca, kapitał zakładowy, oznaczenie remitenta, weksel do zapłaty, złożenie podpisu na wekslu, wysokość długu, zabezpieczenie
Zobacz»

V ACa 617/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, umowa, pozwany, weksel in blanco, na czas, paliwo, pozwany wspólnik, nakaz zapłaty, faktura, dostawca, wystawca weksla, potrzeba odbiorcy, umowy wekslowe, wypełnienie weksli, twierdzenie i zarzut apelacji, towar na warunkach, warunek kredytowy, przekształcenie w umowę
Zobacz»

I ACa 1133/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 10 maja 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wystawca, weksel niezupełny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, dłużnik wekslowy, rażące niedbalstwo, umowa menedżerska, nabycie weksla, indos, wypełnienie weksli, remitent, nabywca weksla, zawarte porozumienie, deklaracja wekslowa, posiadacz weksla, wystawca, weksel niezupełny, prawo z weksla, zbywca, zobowiązanie wekslowe, weksel w złej wierze, weksel in blanco, staranność
Zobacz»

I ACa 285/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 23 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wystawca, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, rażące niedbalstwo, indos, wypełnienie weksli, klauzula tajności, nabycie weksla, wystawca, remitent, zbywca weksla, umowa menedżerska, weksel własny, działanie na szkodę dłużnika, umowa, zawarte porozumienie, in blanco, wystawca weksla, windykacja, nabywca weksla
Zobacz»

I ACa 1105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, deklaracja wekslowa, wystawca, prawo wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, wystawca, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla, prawo wekslowe, weksel in blanco, pełne zobowiązania, podpis, weksel własny, porozumienie wekslowe, odpowiedzialność wekslowa, wystawienie weksla, robot dachowy, przysługujące odsetki, nakaz zapłaty, treść stosunku podstawowego, pozwany, dłużnik wekslowy, uzupełnienie weksla
Zobacz»

I Ca 164/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wystawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wystawca, wypełnienie weksli, dłużnik wekslowy, weksel własny, istnienie deklaracji wekslowej, wystawca weksla, postępowanie nakazowe, weksel in blanco, przedstawienie weksla do zapłaty, stosunek podstawowy, ważność weksla, pozwany, dług wekslowy, ustawa prawa, treść deklaracji, wspólnik spółki jawnej, właściwy termin
Zobacz»

I C 502/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, pozwany, płatność, umowa, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, beneficjent, projekt, wypłacona pomoc
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pozwany, dokonanie płatności, wypełnienie weksli, zobowiązanie określone w umowie, opóźnienie od kwot, przypadek wypełnienia, płatność, umowa, in blanco, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, beneficjent, umowa powodów, zapłata, wyrok karny, projekt, weksel własny, wypłacona pomoc, płatność weksla
Zobacz»

VI GC 1039/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 14 stycznia 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

weksel, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, pozwana agencja, agencja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązanie wekslowe, siedziba, prawo wekslowe, suma wekslowa, załącznik do wniosku, wniosek o ogłoszenie upadłości, lista wierzytelności, rejonowy gdańsk, północ, zobowiązanie abstrakcyjne, zarzut przeciwko żądaniu pozwu, nakaz zapłaty, liść, materiały budowlane, rok prawa, stosunek podstawowy
Zobacz»

I ACa 673/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, płatność, pozwany, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, weksel in blanco, dzień przed terminem, data płatności, wypełnienie weksli, płatność, dłużnik wekslowy, suma wekslowa, pozwany, treść deklaracji wekslowej, termin płatności weksli, poręczenie, wystawca, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, stanowiące zobowiązanie, adres dłużnika, proces wekslowy, faktura
Zobacz»

V ACa 1036/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, deklaracja wekslowa, wystawca, prawo wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, wystawca, treść weksla, zobowiązanie wekslowe, porozumienie wekslowe, kwota wekslowa, wystawca weksla, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, treść deklaracji wekslowej, weksel w razie, potrącenie, pasza, pozwany, członek zarządu, weksel własny, wręczenie weksla, podpis
Zobacz»

I ACa 492/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

weksel, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, beneficjent, ubezpieczeniowe gwarancje, wypełnienie weksli, właściwe usunięcie, deklaracja wekslowa, kara umowna, gwarant, wystawca, prawo wekslowe, spółka, umowa gwarancji, sala gimnastyczna, gwarancje kontraktowe, usunięcie wad fizycznych, weksel in blanco, termin spłaty zadłużenia, kwota roszczenia, umowny termin spłaty, wystawca weksla
Zobacz»

I ACa 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, pozwany, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pozwany, prawo wekslowe, materiał procesowy, porozumienie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, umowa, skarga kasacyjna, wierzytelność wekslowa, dłużnik wekslowy, wyegzekwowana kwota, obsługa prawna, działanie na szkodę dłużnika, dług, spółka, indos, przymus, przymusowa sytuacja
Zobacz»

I1 C 1367/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 14 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel niezupełny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, komentarz do prawa wekslowego, chwilą wystawienia, weksel in blanco, dwukrotność odsetek, weksel niezupełny, wadliwość stosunku, abstrakcyjność weksla, zobowiązanie wekslowe, pierwszy wierzyciel, weksel niezupełny w chwili, prawidłowość wypełnienia weksla, zarzut ze stosunku podstawowego, wypowiedzenie umowy pożyczki, przedstawienie weksla, odsetki ustawowe, ugoda pozasądowa, postępowanie uproszczone, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Kościołek,  Piotr Rusin ,  Teresa Rak
Data wytworzenia informacji: