Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 2124/22 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2023-04-04

I ACa 205/21

wyrok

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 3 września 2021

Data publikacji: 3 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, kredyt, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie, płatność weksla, dzień płatności, kredytobiorca, stosunek podstawowy, wystawca, data płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, kredyt, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie, poręczyciel wekslowy, suma wekslowa, powodowy bank, zabezpieczenie, płatność weksla, dzień płatności, kredytobiorca, stosunek podstawowy, aneks, poręczenie, wystawca, umowa kredytowa, data płatności, spłata kredytów
Zobacz»

I C 1317/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2022

Data publikacji: 13 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, wystawca, stosunek podstawowy, data płatności, weksel własny, deklaracja wekslowa, przedawnienie roszczenia z weksla, upadłość, wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, wystawca, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, data płatności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, weksel własny, deklaracja wekslowa, przedawnienie roszczenia z weksla, porozumienie wekslowe, termin spłaty pożyczki, wierzyciel wekslowy, upadłość, wierzyciel, nakaz zapłaty, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, umowa
Zobacz»

I Ca 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, dzień płatności, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, płatność weksla, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, zduńskie wola, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, dzień płatności, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, ustawa prawa, płatność weksla, wystawca, roszczenie wynikające z weksla, weksel przez wierzyciela, roszczenie z weksla własnego, wystawca weksla
Zobacz»

V ACa 199/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, przedawnienie, stosunek podstawowy, płatność weksla, dzień płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, wystawca, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, płatność weksla, poręczenie wekslowe, dzień płatności weksla, dzień płatności, prokura
Zobacz»

I C 224/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2022

Data publikacji: 17 listopada 2023

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, wystawca, weksel in blanco, umowa, upadłość, zobowiązanie wekslowe, data płatności, deklaracja wekslowa, płatność weksla, weksel własny, pozwany, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, wystawca, weksel in blanco, umowa pożyczki, umowa, upadłość, spłata pożyczki, zobowiązanie wekslowe, kapitał, data płatności, deklaracja wekslowa, wystawca weksla, płatność weksla, weksel własny, pozwany, dokument prywatny, wypowiedzenie, prowizja
Zobacz»

II Ca 968/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, kredytobiorca, termin przedawnienia, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, przedawnienie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredytobiorca, miejsce płatności, termin przedawnienia, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, poręczyciel, przedawnienie roszczenia, poręczenie, remitent, wierzytelność, klauzula wykonalności
Zobacz»

I C 1035/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, kredyt, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, kredyt, powodowy bank, poręczyciel, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, pozwana spółka, waluta, stosunek kauzalny, miejsce płatności, wymagalna należność, weksel trasowany, przewalutowanie kredytu, płatność, nakaz zapłaty, remitent
Zobacz»

I ACa 707/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 9 maja 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wystawca, kredyt, wypełnienie weksli, kredytobiorca, płatność weksla, weksel in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, pozwany, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wystawca, kredyt, wypełnienie weksli, kredytobiorca, wystawca weksla, poręczycielka, treść weksla, płatność weksla, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, weksel własny, deklaracja wekslowa, miejsce wystawienia weksla, pozwany, umowa kredytowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczenia, data i miejsce wystawienia, miejsce płatności, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 1192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, umowa kredytów, pozwany, kredytobiorca, wystawca, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, umowa kredytów, porozumienie wekslowe, poręczenie wekslowe, pozwany, kredytobiorca, wystawca, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie, wystawienie weksla, aneks do umowy, awalista, roszczenie wekslowe, zobowiązanie powódki
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie z weksli, data płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, powodowy bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności, kredyt obrotowy, siedziba
Zobacz»

III C 878/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 24 czerwca 2022

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wystawca, zobowiązanie wekslowe, prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, kredytobiorca, syndyk masy upadłości, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wystawca, zobowiązanie wekslowe, kwota kredytów, wystawca weksla, prawo wekslowe, opłata za przelew, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, umowa kredytów, rozmiar zadłużenia, weksel własny, upadłość likwidacyjna, wypełnienie weksli, kredytobiorca, kredyt zabezpieczony, syndyk masy upadłości, opłata przygotowawcza, zarzut wypełnienia weksli, pożyczka, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 668/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 11 września 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, przedawnienie roszczenia, kredyt, kredytobiorca, wystawca, wierzyciel, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, umowa o udzieleniu, stosunek podstawowy, zarzut przeciwko nakazowi zapłaty, wystawca weksla, linia, przedawnienie roszczenia, umowa o kredyt obrotowy, kredyt, weksel w związku, kredytobiorca, wystawca, wierzyciel, wykup, kopia weksli, płatność weksla
Zobacz»

II C 2242/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2021

Data publikacji: 24 maja 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, wystawca, upadłość, data płatności, umowa, weksel własny, deklaracja wekslowa, pozwany, przedawnienie roszczenia z weksla, wierzyciel, syndyk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, stosunek podstawowy, pozorność, wystawca, dłużnik wekslowy, upadłość, przesunięcie terminu spłaty pożyczek, data płatności, umowa, umowa pożyczki, weksel własny, deklaracja wekslowa, pozwany, przedawnienie roszczenia z weksla, porozumienie wekslowe, wierzyciel, wierzyciel wekslowy, syndyk
Zobacz»

I C 243/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, weksel własny, strona powodowa, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, pozwany, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • gwarancja spłaty, weksel in blanco, prawo wekslowe, weksel własny, suma wekslowa, strona powodowa, deklaracja wekslowa, spłata kredytów, przedstawienie weksla do zapłaty, umowa kredytów, wypowiedzenie umowy kredytu, wierzytelność, upoważnienie do uzupełnienia, przelew, pozwany, posiadacz weksla, uprawnienie do uzupełnienia, nakaz zapłaty, oryginał weksli, wystawca
Zobacz»

I C 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, wypełnienie weksli, przedawnienie, weksel in blanco, data płatności, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, kredyt, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, data płatności, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, wystawca weksla, suma wekslowa, kredyt, historia spłaty, roszczenie, pożyczka hipoteczna, pożyczkobiorca, przedstawienie weksla do zapłaty, brak przedstawienia weksla
Zobacz»

VIII C 76/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 6 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zobowiązanie wekslowe, weksel własny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, strona powodowa, przedawnienie roszczeń, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel własny, dłużnik, weksel, nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie wekslowe, weksel własny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, strona powodowa, przedawnienie roszczeń, wykup weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia roszczenia, termin przedawnienia, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, spór na płaszczyznę stosunku, przeniesienie sporu na płaszczyznę, rok czasu, wystawienie weksla, płaszczyzna stosunku podstawowego, umowa pożyczki
Zobacz»

I C 1228/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 października 2021

Data publikacji: 7 października 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia, wypełnienie weksli, wystawca, deklaracja wekslowa, weksel własny, płatność weksla, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia, wypełnienie weksli, tygodniowa rata, wystawca, upływ terminu przedawnienia roszczenia, deklaracja wekslowa, weksel własny, płatność weksla, wykup weksli, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, wypowiedzenie, zarzut przedawnienia
Zobacz»

V AGa 122/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lutego 2021

Data publikacji: 13 września 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, wystawca, kredyt, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, pozwany, weksel in blanco, adres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, wystawca, kredyt, wezwanie do wykupu weksli, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, pozwany, przedstawienie weksla do zapłaty, wystawca weksla, suma wekslowa, weksel in blanco, adres, remitent, roszczenie banku, dłużnik, posiadacz weksla, akceptant, stosunek wekslowy
Zobacz»

I C 479/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, kredyt, wystawca, stosunek podstawowy, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, kredyt, wystawca, indos, przedmiotowy weksel, roszczenie wekslowe, umowa zabezpieczenia, suma wekslowa, poręczyciel, stosunek podstawowy, punkt i wyrok, zabezpieczenie kredytów, strona powodowa, poręczenie wekslowe, uzupełnienie weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, porozumienie
Zobacz»

V ACa 725/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 października 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, płatność weksla, pozwany, in blanco, przedawnienie roszczenia, dzień płatności, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, płatność weksla, posiadacz weksla, pozwany, in blanco, przedawnienie roszczenia, próby ugodowe, wykup weksli, dzień płatności, nakaz zapłaty, oznaczony dzień, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, faktura, termin przedawnienia, akceptant, termin płatności weksli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Gomularz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Bess
Data wytworzenia informacji: