Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I AGa 58/20 - wyrok Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2020-07-29

V AGa 379/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 14 października 2020

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zamówienie publiczne, wynagrodzenie podwykonawcy, robota budowlana, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dalszy podwykonawca, wymagalne wynagrodzenie, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, odebrana robota budowlana, wynagrodzenie podwykonawcy, robota budowlana, zapłata wymagalna, dowód zapłaty, transakcja handlowa, zapłata, warunek zapłaty, budynek komunalny, upadłość układowa, umowa, zasada zapłaty, zgłoszony podwykonawca, zapłata należnego wynagrodzenia, dokonanie zapłaty, udział w realizacji
Zobacz»

VII AGa 706/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2020

Data publikacji: 11 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

podwykonawca, zamówienie publiczne, robota budowlana, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, dalszy podwykonawca, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, podkład strunobetonowy, bezpośrednia zapłata, robota budowlana, zapłata, realizacja robót budowlanych, dalszy wykonawca, roszczenie podwykonawcy, ułatwienie dochodzenia, dłużnik solidarny, modernizacja odcinka, odpowiedzialność solidarna, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie wierzytelności, umowa o podwykonawstwo, dostawa, wymagalne wynagrodzenie
Zobacz»

VIII GC 1232/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 listopada 2022

Data publikacji: 16 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

podwykonawca, zamówienie publiczne, robota budowlana, umowa, porozumienie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, umowa o podwykonawstwo, prawo zamówień publicznych, montaż wykładziny, zamówienie publiczne, pozwane województwo, robota budowlana, dalszy podwykonawca, szczegółowy przedmiot, transakcja handlowa, umowa, bezpośrednia zapłata, dostawa, kompleksowa modernizacja, zwrot faktury, wykładzina na posadzkach, porozumienie, pozwany inwestor, wynagrodzenie
Zobacz»

I AGa 143/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 1 marca 2022

Data publikacji: 13 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

podwykonawca, zamówienie publiczne, robota budowlana, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, robota budowlana, umowa, budynek przedszkola, przedszkole samorządowe, ustawa prawa, przebudowa i rozbudowa budynku, dalszy podwykonawca, dostawa, urządzenie budowlane, faktura, kopia, inwestycja, pozwana gmina, treść oryginału, umowa o roboty budowlane, zawarta umowa o podwykonawstwo, umowa sprzedaży
Zobacz»

V Ca 147/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, zamówienie publiczne, dopuszczalna masa całkowita, wykonywanie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, potencjał techniczny, wykluczenie wykonawcy, rzeczywista masa, prawo zamówień publicznych, masa całkowita pojazdu, warunek udziału w postępowaniu, składanie oferty, oświadczenie podwykonawcy, udostępnienie, zasób, masa własna, naruszenie przepisu ustawy, usta, unieważnienie umowy, podmiot
Zobacz»

I AGa 10/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 maja 2022

Data publikacji: 28 sierpnia 2023

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, prawo zamówień publicznych, umowa o podwykonawstwo, zamówienie publiczne, ustawa prawa, zgodność z oryginałami kopii, umowa, dalszy podwykonawca, wymagalne wynagrodzenie, główny wykonawca, generalny wykonawca, bezpośrednia zapłata, kopia umowy, pozwany, robota budowlana, niewłaściwe uznanie, zlecenie, dostawa, usługa, zapłata wymagalna
Zobacz»

XXIII Zs 7/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2022

Data publikacji: 6 września 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, przeciwnik skargi, umowa o podwykonawstwo, robota budowlana, dalsze podwykonawstwo, projektowana zmiana, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, zasada swobody umów, odwołanie, dalszy podwykonawca, usługa, droga krajowa, konsekwencja uznania, ingerencja, zamówienie na roboty, błędna interpretacja, postępowanie o udzielenie zamówienia, umowa podwykonawcza, wzór umowy
Zobacz»

VII GC 355/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 25 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostawa, podwykonawca, generalny wykonawca, studnia, inwestycja, prawo zamówień publicznych, umowa o podwykonawstwo, bezpośrednia zapłata, zamówienie publiczne, towar, dalszy podwykonawca, rura, pozwane miasto, plac budowy, teren budowy, pozwany, umowa, robota budowlana, protokół inwentaryzacji, wpust
Zobacz»

XXIII Ga 904/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, warunek udziału w postępowaniu, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, samodzielne wykonanie, zdolność techniczna, wykluczenie wykonawcy, podstawa do wykluczenia, potencjał, przedmiot zamówienia, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udział podwykonawcy, część zamówienia, wykonanie zamówienia, czyn nieuczciwej konkurencji, ustawa prawa, lokomotywa elektryczna, usta
Zobacz»

XXIII Zs 15/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2023

Data publikacji: 7 sierpnia 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, podwykonawca, śmieciarka, wykluczenie, pojazd, krajowa izba odwoławcza, teren gmin, kamera, odbiór odpadów, teren bazy, załadunek, obowiązek zawodowy, śmieć, poważne naruszenie obowiązków, usta, zamówienie publiczne, wybór oferty najkorzystniejszej, odpady komunalne, wykonawca główny, hala
Zobacz»

VI ACa 357/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, specustawa, przedsiębiorca, zamówienie publiczne, należność, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, członek konsorcjum, węzeł, prawo zamówień publicznych, kontrakt, umowa, skutek wypłaty, uszczerbek finansowy, spółka, udzielone zamówienie, robota budowlana, należyte wykonanie, ustawa, udzielenie zamówienia
Zobacz»

XXIII Zs 11/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2021

Data publikacji: 26 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin związania, podwykonawca, odrzucenie oferty, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, tajemnica przedsiębiorstwa, przedmiot zamówienia, oferta wykonawcy, przedłużenie terminów, krajowa izba odwoławcza, usta, wpis od odwołania, wykaz usług, całość zamówienia, skarga, realizacja zamówienia, ustawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, zgoda na przedłużenie, referencja
Zobacz»

I ACa 1030/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, umowa o podwykonawstwo, podwykonawca, uczestnik konsorcjum, umowa, lider konsorcjum, udzielenie zamówienia, spółka cywilna, odstąpienie od umowy, inwestor, ustawa prawa, solidarna odpowiedzialność, zapłata kary umowna, odpowiedzialność wykonawcy, pozwany, część zadania, kara umowna za odstąpienie, członek konsorcjum, umowa konsorcjum
Zobacz»

I ACa 762/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lider konsorcjum, podwykonawca, współdłużnik, dłużnik solidarny, umowa konsorcjum, inwestor, solidarność, umowa, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, gmina, robota budowlana, solidarna odpowiedzialność, zamówienie publiczne, podwykonawstwo, umowa o roboty budowlane, inwestycja, położenie prawne, wynagrodzenie, wykonanie umowy
Zobacz»

X GC 1012/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zamówienie publiczne, umowa, prawo zamówień publicznych, protokół rozprawy, konsorcjum firmy, projekt, opracowanie dokumentacji, uczestnik konsorcjum, ustalenie lokalizacji drogi, odrębne zamówienie, inwestycja, robota budowlana, miasto, decyzja o ustaleniu lokalizacji, pismo, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, przejazd kolejowy, prace projektowe
Zobacz»

XXIII Zs 12/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 września 2023

Data publikacji: 20 listopada 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, wcześniejsza umowa, podstawa wykluczenia, sprawa zamówień publiczna, informacja, zapłata kary umowna, umowa w sprawie zamówienia, zażądanie, istotne zobowiązanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, przesłanka wykluczenia, usta, wykluczenie wykonawcy, prawo zamówień publicznych, ustawa, odrzucenie oferty, aktualność, umowa, pytanie
Zobacz»

I C 1191/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2020

Data publikacji: 9 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zamówienie publiczne, umowa, kara umowna, prawo zamówień publicznych, kabel energetyczny, przebieg kabla, inwestor, pozwany, przetarg, plac zabawy, odstąpienie od umowy, realizacja zadania inwestycyjnego, zmiana nieistotna, zmiana projektu, oferent, dokumentacja projektowa, oferta, inwestycja, udzielanie zamówienia, przedmiot zamówienia
Zobacz»

VII AGa 407/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2021

Data publikacji: 5 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

kara umowna, zamówienie publiczne, umowa, termin płatności, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, nieterminowa zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kara umowna, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, miarkowanie kary umownej, zamówienie publiczne, umowa, faktura, termin płatności, opóźnienie, dalszy podwykonawca, kontrakt, spółka cywilna, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, nieterminowa zapłata, prawo zamówień publicznych, dostarczony materiał, przyjmowanie płatności, naliczona kara umowna, brak zapłaty
Zobacz»

I AGa 21/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 czerwca 2020

Data publikacji: 22 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadectwo pochodzenia, zamówienie publiczne, kara umowna, sprzedaż praw majątkowych, energia elektryczna, umowa, umowy wykonawcze, umowa sprzedaży prawa, udzielanie zamówienia, pozwany, dyrektywa, transakcja, farma wiatrowa, powodu wzajemnego, nieważność, progi unijne, prawo zamówień publicznych, źródło energii, cena, bank
Zobacz»

XXIII Zs 34/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2021

Data publikacji: 6 października 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, cena oferty, rażąco niska cena, podwykonawca, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, krajowa izba odwoławcza, podmiot trzeci, usta, wykaz usług, wezwanie, realizacja zamówienia, zamówienie publiczne, zasób, spełnianie warunków udziału, przedmiot zamówienia, wykonanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta wykonawcy, usługa utrzymania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Gomularz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Boniecki,  Rafał Dzyr ,  Izabella Dyka
Data wytworzenia informacji: