Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4938

I ACa 1443/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1443/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek (spr.) Sędziowie: SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Zbigniew Ducki Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Zaczyk po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa E. W. , P. W. i W. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo A. o wydanie nie
Czytaj więcej»

I ACa 1511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1511/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Barbara Górzanowska (spr.) Sędziowie: SSA Zbigniew Ducki SSA Barbara Baran Protokolant: sekr. sądowy Marta Matys po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. F. , S. F. i M. F. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Tar
Czytaj więcej»

I ACz 226/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACz 226/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun Sędziowie: SA Barbara Górzanowska SO (del.) Beata Kurdziel (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. L. przy uczestnictwie M. M. (1) , S. M. i P. G. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia obowiązanej M. M. (1) i zażalenia obowiązanego S. M. od postanowienia Sądu Okręgo
Czytaj więcej»

III AUa 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 599/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Monika Kowalska (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Kosub SSA Agata Pyjas-Luty Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Dubis po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Krakowie sprawy z wniosku A. N. i R. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w N. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek
Czytaj więcej»

I ACz 135/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACz 135/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. , (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w T. i K. C. o zapłatę na skutek zażalenia strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na p
Czytaj więcej»

I ACa 1381/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1381/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun (spr.) Sędziowie: SSA Regina Kurek SSA Barbara Baran Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29
Czytaj więcej»

III AUa 1066/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1066/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Monika Kowalska (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Kosub SSA Agata Pyjas-Luty Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Dubis po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Krakowie sprawy z wniosku M. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o emeryturę na skutek apelacji wnioskodawcy M. R. od wyr
Czytaj więcej»

I ACa 1339/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1339/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun Sędziowie: SSA Barbara Górzanowska (spr.) SSO del. Beata Kurdziel Protokolant: sekr. sądowy Marta Matys po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) S.A. w G. przeciwko Województwu (...) w K. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę na skutek apelacji st
Czytaj więcej»

I ACa 1494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Sposób działalności pozwanego portalu (...) z uwagi na charakter świadczonej usługi, nie pozwala jej na korzystanie z wyłączenia odpowiedzialności wynikającej z art. 14 ustawy o.s.u.d.e (...) Pozwana wchodzi w relacje umowne z osobą zainteresowaną skopiowaniem pliku z utworem audiowizualnym. Na podstawie tej umowy zobowiązuje się zapewnić dostęp i umożliwić sporządzenie kopii utworu (tzw. ściągnięcie) w zamian za zapłatę wynagrodzenia. Przy czym osoba, która chce uzyskać dostęp do bezprawnie rozpowszechnianego pliku audiowizualnego, musi zawrzeć umowę nie z tym użytkownikiem, który umieścił plik, ale z pozwaną (...) Implikuje to przyjęciem, iż plik z bezprawnymi utworami pozwana de facto "czyni swoim" a po uiszczeniu opłaty, udostępnia pliki zawierające materiały chronione prawem autorskim - w tym utwory powodów, do których praw nie posiada - a wskutek tego sama staje się dostarczycielem treści o charakterze bezprawnym. 2. Brak podstaw prawnych do przyznania komukolwiek prawa podmiotowego do posiadania konta w serwisie (...) Warunki utrzymywania konta użytkownika określa pozwana i to pozwana może je ustalić w taki sposób, aby w odpowiedni sposób sankcjonować naruszenie praw dokonane przez użytkowników serwisu. I pozwana taki instrument posiada, jedynie nie korzysta z niego w sposób należyty. Pozwana posiada "Regulamin Świadczenia ... (...) Skoro roszczenie powodów o usunięcie konta użytkownika, de facto zmierza tylko do tego, by pozwana czyniła użytek z uprawnień, które sama sobie przyznała w regulaminie świadczenia usług - to uwzględnienie roszczenia tej treści, odnosi się jedynie do sfery prawnej strony pozwanej, a zatem nie ingeruje w prawa osób trzecich.
Sygn. akt I ACa 1494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik Sędziowie: SSA Regina Kurek (spr.) SSA Zbigniew Ducki Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Zaczyk po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w W. , (...) Spółki z o.o. w W. , M. K. , Studia (...) w W. przeciwko (...) F. (...) w N. o zapłatę i nakazanie na
Czytaj więcej»

II AKa 151/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Sygn. akt II AKa 151/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Tomasz Duski Sędziowie: SSA Marek Długosz (spr.) SSA Beata Barylak-Pietrzkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Kus przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej Stanisława Pieczykolana po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w sprawie wnioskodawców B. U. , W. P. o odszkodowanie i zadośćuczynienie apelacji pełnomocn
Czytaj więcej»