Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1298/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2012-09-05

Sygn. akt I ACz 1298/12

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie - Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - SSA Anna Kowacz - Braun
Sędziowie - SA Teresa Rak

SA Zbigniew Ducki

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2012 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przy udziale K. G.

o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia obowiązanej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt IX GCo 118/12

postanawia:

odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił wnioskodawczyni (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. zabezpieczenia roszczenia o zapłatę kwoty 709.624,33 zł przeciwko obowiązanej K. K. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty obejmującej roszczenie główne wraz ze skapitalizowanymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia wniosku na udziale obowiązanej we współwłasności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy (...)w K. Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr (...)

Odpis postanowienia doręczono obowiązanej w dniu 19 czerwca 2012 r. W dniu 27 czerwca 2012 r. obowiązana złożyła zażalenie od przedmiotowego zażalenia w urzędzie pocztowym.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie podlega odrzuceniu jako spóźnione.

W sprawie niniejszej nie zachodzi sytuacja określona w art. 740 § 1 k.p.c - postanowienia z dnia 22 maja 2012 r. nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, stąd siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia dla obowiązanej został otwarty z chwilą jego doręczenia (art. 394 § 2 k.p.c.). Skoro odpis orzeczenia doręczono obowiązanej w dniu 19 czerwca 2012 r., to ostatnim dniem na skuteczne wniesienie zażalenia był 26 czerwca 2012 r. Zażalenie złożono w placówce pocztowej w dniu 27 czerwca 2012 r., a więc dzień po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na zasadzie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowił jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kowacz-BraunSędziowie-SA Teresa Rak,  Zbigniew Ducki
Data wytworzenia informacji: