Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 915/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2019-04-23

I C 815/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, pozwany, sprzedaż, ogłoszenie upadłości, syndyk masy upadłości, cena, czynność prawna odpłatna, upadłość likwidacyjna, upadła spółka, równowartość, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, przedmiotowy samochód, pozwany, czynność upadła, sprzedaż, ogłoszenie upadłości, syndyk masy upadłości, umowa sprzedaży, karta pojazdów, cena, oryginalny kluczyk, czynność prawna odpłatna, prezes zarządu upadłej spółki, upadłość likwidacyjna, upadła spółka, książka serwisowa, równowartość, dowód rejestracyjny, majątek
Zobacz»

I C 1190/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 maja 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, syndyk masy upadłości, spółka, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości, czynność prawna, pozwany, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości, kapitał zakładowy, zarządca przymusowy, pojazd, przeniesienie wkładu niepieniężnego, spółka, wydanie do masy upadłości, umowa sprzedaży, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości, bezskuteczność, rok produkcji, czynność prawna, pozwany, siedziba, sporny samochód, czynność upadła, sprzedaż
Zobacz»

IX GC 653/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, spółka, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, sprzedaż, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, spółka, czynność upadła, złożenie wniosku o ogłoszenie, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość likwidacyjna, nieruchomość, wartość świadczenia, rejonowy gdańsk, syndyk masy upadłości, członek zarządu, bezskuteczność, północ, umowa przedwstępna sprzedaży, sprzedaż, majątek, moc prawa, przekazanie do masy upadłości, miesiąc przed złożeniem wniosku
Zobacz»

VI GC 291/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

masa upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe, równowartość, czynności prawne, majątek, cena, podatek, upadłość likwidacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • masa upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku o ogłoszenie, spółka komandytowa, prawo upadłościowe i naprawcze, ruchomość, potrącenie, prawo upadłościowe, równowartość, czynność upadła, czynności prawne, majątek, zwrot świadczenia wzajemnego, cena, przekazanie do masy, podatek, miesiąc przed dniem, krewna, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, upadłość likwidacyjna
Zobacz»

I C 947/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

syndyk, masa upadłości, lokal, prawo upadłościowe, równowartość, upadłość likwidacyjna, cena sprzedaży, majątek, wniosek o ogłoszenie upadłości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk, hipoteka, masa upadłości, lokal, prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, wartość świadczenia, nieruchomość, bonifikata, umowa sprzedaży, równowartość, stopniu wartości, rażący stopień, prowadząca działalność gospodarcza, upadłość likwidacyjna, cena sprzedaży, lokal mieszkalny, majątek, wniosek o ogłoszenie upadłości, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1042/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 26 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe, odrębna własność, ogłoszenie upadłości, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, skład masy upadłości, prawo upadłościowe, odrębna własność, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, legitymacja procesowa, ogłoszenie upadłości, własność lokali, mienie wchodzące w skład, postępowanie upadłościowe, część wspólna, określająca wysokość wkładu budowlanego, udział w użytkowaniu wieczystym, opłata eksploatacyjna, umowa przydziału, własnościowe prawo do lokalu, budynek, przeniesienie, zrealizowanie roszczenia, użytkowanie wieczyste działki
Zobacz»

VI GC 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

masa upadłości, prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości, syndyk, upadłość likwidacyjna, własność, cena, czynności prawne, równowartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • masa upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, nieruchomość, wniosek o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku o ogłoszenie, miesiąc przed dniem, czynność upadła, syndyk, upadłość likwidacyjna, prawo własności budynków, budowla i urządzenie, własność, cena, zięć, przedmiot własności, krewna, krewny, czynności prawne, równowartość
Zobacz»

VIII Pa 115/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 20 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, ogłoszenie upadłości, spółka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka w upadłości, wydanie świadectwa pracy, ślusarz, ogłoszenie upadłości, pozwana spółka, spółka, interes w zaskarżeniu, czynność z zakresu prawa, pozwany, osoba prawna, wyrok sądu rejonowy, roszczenie o wydanie, zachowanie okresu wypowiedzenia, akt osobowy, prawy element, treść świadectwa pracy, stanowisko operatora, organu upadłego
Zobacz»

I ACa 1356/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

majątek, syndyk masy upadłości, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe, równowartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • majątek, majątek wspólny, syndyk masy upadłości, odsetka ustawowa za opóźnienie, wspólność, małżonek, bezskuteczność, wierzyciel, równowartość w pieniądzu, dalsze rozporządzenie, bezskuteczna czynność, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe, zasądzenie odsetek ustawowych, postępowanie upadłościowe, nieruchomość lokalowa, umowa darowizny, równowartość, wartość nieruchomości, wycena
Zobacz»

VII Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe, upadła spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, pracownika upadłego, prawo upadłościowe, zastępstwem pośrednim, ustalenie istnienia stosunku pracy, pracodawca powoda, upadła spółka, prokuratura okręgowa w świdnicy, oznaczenie strony, syndyk masy upadłościowej, staje, strona w znaczeniu, interwenient uboczny, podmiot, pracodawca pracownika, legitymacja procesowa, znaczenie materialne, dzień ogłoszenia upadłości
Zobacz»

XVI GC 2965/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, wierzytelność, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, informacja o ogłoszeniu, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, postępowanie egzekucyjne, upadłość spółki, komornik sądowy, zakaz wypłat, dzień ogłoszenia upadłości, nakaz zapłaty, majątek, egzekucja, miasto stołeczne, dłużnik, rachunek bankowy
Zobacz»

VII Pz 111/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, ogłoszenie upadłości, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, ogłoszenie upadłości, dzień ogłoszenia upadłości, wierzytelność, postępowanie upadłościowe, udział syndyka masy upadłości, podjęcie postępowań, ustawa prawa, nowa huta w krakowie, wierzytelność główna, postępowanie z udziałem syndyka, wierzytelność uboczna, zażalenie syndyka masy upadłości, lista wierzytelności, upadłość pozwanej spółki, zaspokojenie w trybie, upadłość likwidacyjna strony, komisarz
Zobacz»

VI ACa 114/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości, syndyk masy upadłości, upadła spółka, majątek, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, podstawienie procesowe, ogłoszenie upadłości, rozporządzenie prezydenta, kredyt, marka niemiecka, legitymacja procesowa, budowa hotelu, syndyk masy upadłości, upadła spółka, mienie wchodzące w skład, wypowiedzenie umowy kredytowej, skład masy upadłości, siedziba, majątek, bank, upadłość spółki, bankowy tytuł egzekucyjny, interes masy upadłości, podmiot
Zobacz»

X GC 530/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

masa upadłości, wierzyciel, upadła spółka, syndyk, wierzytelność, wniosek o ogłoszenie upadłości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • masa upadłości, wierzyciel, upadła spółka, syndyk, pokrzywdzenie wierzyciela, wierzytelność, pojazd, leasingodawca, wniosek o ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, krewna, krewny, zapas magazynowy, linia prosta, potrącenie, komisarz, miesiąc przed dniem, czynność upadła, złożenie wniosku o ogłoszenie, pozwany
Zobacz»

I ACa 6/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 12 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka, pozwany, prawo upadłościowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, zarządca tymczasowy, spółka, ugoda, pozwany, prawo upadłościowe, komisarz, funkcja syndyka masy upadłości, odwołanie syndyka, syndyk masy upadłości spółki, prawo upadłościowe i naprawcze, umowa o obsługę prawną, ustawa prawa, postanowienie o odwołaniu, kancelaria radcy prawnego, przelew kwot, upadłość powodowej spółki, prywatne konto, adwokat
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo upadłościowe, spółka, czynność prawna odpłatna, pozwany, syndyk masy upadłości, wierzytelność, upadłość likwidacyjna, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, prawo upadłościowe, spółka, potrącenie wzajemne wierzytelności, lublin, czynność prawna odpłatna, czynność upadła, pozwany, syndyk masy upadłości, wierzytelność, faktura, krewna, upadłość likwidacyjna, krewny, równowartość urządzeń, linia boczna, spółka z mocy prawa, wspólnik upadłej spółki, wniosek o ogłoszenie upadłości, dostarczony materiał budowlany
Zobacz»

I C 1823/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, lokal, wierzyciel, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, lokal, rada wierzycieli, ukończenie postępowania upadłościowego, lokal mieszkalny, wierzyciel, funkcja syndyka, sprzedaż, likwidacja majątku upadłego, teoria, mieszkanie, wykonanie ostatecznego planu podziału, umowa, komisarz, uzyskanie zaświadczenia o samodzielności, sprawa upadłościowa i naprawcza, zdolność sądowa, protokół zdawczo-odbiorczy, zaświadczenie o samodzielności lokali, pozwany syndyk masy
Zobacz»

I ACa 909/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

czynność prawna, upadła spółka, cena, upadłość likwidacyjna, sprzedaż, syndyk masy upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • czynność prawna, czynność upadła, krewna, krewny, upadła spółka, wspólnik upadłej spółki, cena, do upadłego, upadłość likwidacyjna, sprzedaż, syndyk masy upadłości, umówiona cena, miesiąc przed dniem, przedmiotowa czynność prawna, będąca spółka, ustalenie bezskuteczności, bezskuteczność czynności prawna, raport kasowy, linia boczna, upadłość czynności prawna
Zobacz»

I AGa 1/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, lokal, syndyk masy upadłości, pozwany, upadłość likwidacyjna, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, lokal, porozumienie, syndyk masy upadłości, pozwany, upadłość likwidacyjna, spółka, wydanie lokali, spółka komandytowo akcyjna, tryb zgłoszenia, cesja, strona powodowa dokumentacji, kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany syndyk masy upadłości, klimatyzacja, potrącenie, praca wykonana, rata ceny, zgłoszenie wierzytelności
Zobacz»

I ACz 1038/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, zażalenie strony powodowej, zażalenie syndyka masy upadłości, upadłość pozwanej spółki, interwencja główna, powództwo interwencyjne, upadłość likwidacyjna strony, oświadczenie o wstąpieniu, podjęcie z urzędu, wstąpienie do sprawy, skład masy upadłości, likwidacja majątku upadłego, ogłoszenie upadłości, zawieszenie postępowania, obejmująca likwidacja majątku, zupełnie nowy proces, uchylenie zaskarżonego postanowienia, osoby nieuprawnione, spółka odpowiedzi na pozew
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Serafin-Marciniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Rygiel,  Grzegorz Krężołek
Data wytworzenia informacji: