Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACo 21/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2017-03-29

Sygn. akt I ACo 21/17

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie: SA Andrzej Struzik

SA Sławomir Jamróg

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...)” sp. z o.o. w S.

przeciwko (...) sp. z o.o. w G.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

w przedmiocie żądania sędziów o ich wyłączenie od udziału w sprawie

postanawia:

1. wyłączyć od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: (...)

2. wyznaczyć do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Tarnowie.

SSA Andrzej Struzik SSA Jan Kremer SSA Sławomir Jamróg

Sygn. akt I ACo 21/17

UZASADNIENIE

Wskazani w pkt I sentencji postanowienia sędziowie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu złożyli żądania wyłączenia ich od rozpoznania niniejszej sprawy, której przedmiotem jest uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, a której strona jest D. P. – mąż E. P. sędzi Sądu Rejonowego w G. z którymi pozostają w kontaktach towarzyskich, a to celem uniknięcia wątpliwości co do ich bezstronności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Wnioski Sędziów zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w sprawie zaszła taka okoliczność. Rozstrzyganie w sprawie dotyczącej uznania czynności prawnej za bezskuteczną, a której stroną jest D. P. – mąż E. P. sędzi Sądu Rejonowego w G.z którymi pozostają w kontaktach towarzyskich uzasadnia ich żądanie. Sami sędziowie ocenili to, jako mogące w odbiorze społecznym oraz stron postępowania wywoływać wątpliwość co do ich bezstronności w prowadzeniu postępowania. Przemawia za tym gwarancyjny dla stron charakter instytucji prawnej wyłączenia sędziego, a przede wszystkim ranga oświadczenia sędziego uznającego brak możliwości - bez wątpliwości co do bezstronności sędziego - rozpoznania sprawy z uwagi na znajomość osobistą ze stroną czynności prawnej, która ma zostać uznana za bezskuteczną i jej małżonką. Z tych przyczyn żądanie sędziów było zasadne i Sąd Apelacyjny wyłączył wszystkich wnioskujących o to od udziału w sprawie.

Ponieważ żądanie wyłączenia dotyczyło wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, którzy aktualnie w nim orzekają, to jego rozpoznanie w tym sądzie nie było możliwe. Tym samym w sprawie konieczne było rozpoznanie żądania przez sąd przełożony, czyli Sąd Apelacyjny w Krakowie (art. 52 § 1 k.p.c.).

Natomiast zgodnie z art. 44 k.p.c. jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd. W przedmiotowej sprawie przeszkodą taką jest brak sędziów, którzy mogliby orzekać w niniejszej sprawie, z uwagi na ich wyłączenie. Tym samym Sąd Apelacyjny wyznaczył jako sąd właściwy Sąd Okręgowy w Tarnowie. Wybór tego Sądu uzasadniony jest położeniem i dostępnością komunikacyjną.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny w oparciu o powołane przepisy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSA Andrzej Struzik SSA Jan Kremer SSA Sławomir Jamróg

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Kremer,  Andrzej Struzik ,  Sławomir Jamróg
Data wytworzenia informacji: